เอาต์พุต AC มีข้อดีหรือไม่?
Updated:2017-11-09
ใช่ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อวัสดุที่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็กจากแรงเสียดทานเช่นเมื่อหญ้าแห้งอาหารหรือน้ำขยับอย่างต่อเนื่องกับส่วนที่เป็นเหล็ก เอาท์พุท DC จะไม่ทำงานเนื่องจาก "ระเบิดโค้ง" ซึ่งสนามแม่เหล็กพัดโลหะหลอมเหลวหลอมออกจากบ่อเชื่อม เนื่องจากเอาต์พุต AC สลับระหว่างขั้วจะทำให้คุณสามารถเชื่อมส่วนที่เป็นแม่เหล็ก

ให้อยู่ใน TOUCH

รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษด้านการขายและอื่น ๆ อีกมากมาย

การสมัครสมาชิก

ตามเรามา

เราต้องการที่จะได้ยินจากคุณ!