ฉันต้องการเครื่องใหญ่แค่ไหน?
Updated:2015-12-31

เครื่อง 225 ถึง 300 แอมป์จะจัดการกับเกือบทุกอย่างที่คนทั่วไปจะพบเนื่องจากขั้นตอนการเชื่อม Stick ส่วนใหญ่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200 แอมป์หรือน้อยกว่า เมื่อต้องการเชื่อมวัสดุที่หนากว่า 3/8 นิ้วให้ทำการผ่านหลายครั้ง - นี่คือสิ่งที่มืออาชีพทำแม้ว่าจะมีการเชื่อมด้วยเหล็กโครงสร้าง 1 นิ้ว

ให้อยู่ใน TOUCH

รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษด้านการขายและอื่น ๆ อีกมากมาย

ตามเรามา

เราต้องการที่จะได้ยินจากคุณ!